preskoči na sadržaj

Osnovna škola Grigora Viteza Zagreb

Login
VIRTUALNA ŠETNJA ŠKOLOM

HIMNA ŠKOLE

ŠKOLSKI LIST

Mašta i svašta 

Priloženi dokumenti:
masta i svasta 2022.pdf

RASPORED ZVONA

 

sat

    Početak - završetak

0.

7.15  -  8.00

1.

8.00  -  8.45

2.

8.55  -  9.40

3.

  9.50   -  10.35

4.

10.40  -  11.25

5.

 11.30  -  12.15

6.

12.25  -  13.10

7.

13.15  -  14.00

8.

14.05  -  14.50

JELOVNIK

 
 

KUTIĆ ZA BUDUĆE PRVAŠIĆE

 

PSIHO KUTIĆ

PEDAGOŠKI KUTIĆ

LOGOPEDSKI KUTAK

VELIKI ODMOR

Kalendar
« Kolovoz 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Kalendar rada šk.god. 2020./2021.

Veliki kalendar

Mali kalendar

Anketa
Kad te u školi ispituju, događa li ti se često da zbog treme ne možeš pokazati sve što znaš? [ Ako je odgovor DA, klikni na sliku ispod - uspješno učenje]Kako da učenje ne bude mučenje

 

MUP Red button

MUP CRVENA TIPKA

Tražilica
 

Propisi vezani za odgoj i obrazovanje

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Ovim se Zakonom uređuje djelatnost osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u javnim ustanovama.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine broj 87/08.)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine broj 86/09.)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine broj 92/10.)

Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine broj 105/10.)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine broj 90/11.)

Zakon o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine broj 16/12.)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine broj 86/12.)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine broj 94/13.)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine broj 152/14.)

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(Narodne novine broj 7/2017.)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(Narodne novine broj 68/2018.)

Uredba o dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(Narodne novine broj 64/2020.)


Odluka o donošenju Nastavnog plana i programa zdravstvenog odgoja za osnovne i srednje škole
(Narodne novine broj 106/13.)

Ovom Odlukom donosi se Nastavni plan i program zdravstvenog odgoja za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj.


Odluka o donošenju Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole
(Narodne novine broj 104/14.)

Ovom Odlukom donosi se Program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj.


Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu
(Narodne novine broj 13/91.)

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak utvrdivanja psihofizičkog stanja djece prije upisa u osnovnu školu, razlozi zbog kojih se može odgoditi upis u toj godini i postupak utvrđivanja primjerenog odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju.


Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava
(Narodne novine broj 67/14.)

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika zbog upisa u prvi razred osnovne škole, prijevremenog upisa, odgode ili privremenog oslobađanja od upisa u prvi razred osnovne škole, privremenog oslobađanja od već započetog školovanja i zbog utvrđivanja primjerenog programa školovanja, te sastav stručnih povjerenstava koja utvrđuju psihofizičko stanje djeteta.


Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine broj 112/10.)

Ovim Pravilnikom utvrđuju se načini, postupci i elementi vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika u osnovnoj i srednjoj školi, prava i obveze učitelja/nastavnika, učenika, razrednika i ravnatelja u provođenju postupaka vrednovanja tijekom školske godine te prava obveze roditelja/skrbnika.

Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama

(Narodne novine broj 82/2019.)


Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
(Narodne novine broj 94/15.)

Ovim pravilnikom propisuju se kriteriji za izricanje pedagoških mjera učenicima osnovnih i srednjih škola.


 

Pravilnik o izmjeni pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

(Narodne novine 3/2017, (125), pravilnik, 11.1.2017.)


Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima
(Narodne novine broj 132/13.)

Ovim Pravilnikom propisuje se način postupanja učitelja, nastavnika, odgajatelja, stručnih suradnika i ravnatelja osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova, u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te obveze prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima.


Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
(Narodne novine broj 24/15.)

Ovim Pravilnikom utvrđuju se vrste teškoća učenika s teškoćama u razvoju na temelju kojih učenici ostvaruju pravo na primjerene programe školovanja i primjerene oblike pomoći školovanja.


Pravilnik o provođenju pripremne i dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik i nastave materinskoga jezika i kulture države podrijetla učenika
(Narodne novine broj 15/13.)

Ovim Pravilnikom se propisuje način provođenja programa učenja hrvatskoga jezika te provjere znanja za učenike koji imaju pravo na školovanje u Republici Hrvatskoj, a ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik te stjecanje znanja iz materinskoga jezika i kulture države podrijetla učenika koji su članovi obitelji radnika koji je državljanin države članice Europske unije te obavlja ili je obavljao samostalnu djelatnost, odnosno koji je zaposlen ili je bio zaposlen na području Republike Hrvatske.


Odluka o Programu hrvatskog jezika za pripremnu nastavu za učenike osnovne i srednje škole koji ne znaju ili nedovoljno poznaju hrvatski jezik
(Narodne novine broj 151/11.)

Ovom se Odlukom donosi Program hrvatskoga jezika za pripremnu nastavu za učenike osnovne i srednje škole koji ne znaju ili nedovoljno poznaju hrvatski jezik.


Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu

Ovim se Zakonom uređuje postupak uvrštavanja, odobravanja, izbora i povlačenja iz uporabe udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava, odobrenje i uporaba pomoćnih nastavnih sredstava za učenike osnovne i srednje škole te financiranje nabave udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava sredstvima državnog proračuna.

Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu
(Narodne novine broj 27/10.)

Zakon o izmjenama Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu
(Narodne novine broj 55/11.)

Uredbu o izmjenama Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu
(Narodne novine broj 101/13.)


Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima
(Narodne novine broj 104/13.)

Ovim se Pravilnikom propisuje koji se udžbenici i pripadajuća dopunska nastavna sredstva smatraju obveznima za uporabu u nastavnom i odgojno-obrazovnom radu u osnovnoj i srednjoj školi i služe za realizaciju redovitoga nastavnog plana i programa te za samostalno učenje kod kuće.


Pravilnik načinu provođenja aktivnosti u školskim ustanovama na promicanju spoznaje oštetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje
(Narodne novine broj 176/03.)

Ustanove predškolskog odgoja, osnovne i srednje škole, učenički domovi, te ostale ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja obvezno promiču spoznaju o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje među svim uzrastima djece i mladeži u svim aktivnostima provedbe redovite naobrazbe.


Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojnoobrazovnih aktivnosti izvan škole

Ovim Pravilnikom propisuju se načini, uvjeti, mjere sigurnosti te prava i obveze korisnika i davatelja usluga u aktivnostima vezanim uz izlete, ekskurzije i druge oblike odgojnoobrazovnih aktivnosti u mjestu i izvan mjesta u kojem je smještena osnovna ili srednja škola ili učenički dom u funkciji realizacije nacionalnoga kurikuluma i nastavnoga plana i programa.

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojnoobrazovnih aktivnosti izvan škole
(Narodne novine broj 67/14.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojnoobrazovnih aktivnosti izvan škole
(Narodne novine broj 81/15.)


Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i oblik svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoške dokumentacije i evidencije u školskim ustanovama.

Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama
(Narodne novine broj 32/10.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama
(Narodne novine broj 50/11.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama
(Narodne novine broj 145/11.)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama
(Narodne novine broj 85/12.)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama
(Narodne novine broj 104/13.)


Pravilnik o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova
(Narodne novine broj 23/11.)

Ovim se Pravilnikom propisuje način provedbe vanjskoga vrjednovanja i korištenje rezultata vanjskoga vrjednovanja u školskim ustanovama.


Zakon o prosvjetnoj inspekciji

Ovim se Zakonom uređuje ustrojstvo, poslovi, način rada, prava, dužnosti i ovlasti prosvjetne inspekcije.

Zakon o prosvjetnoj inspekciji
(Narodne novine broj 61/11.)

Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji
(Narodne novine broj 16/12.)


Zakon o ustanovama

Škola je javna ustanova koja obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja.

Zakon o ustanovama
(Narodne novine broj 76/93.)

Ispravak Zakona o ustanovama
(Narodne novine broj 29/97.)

Ispravak Zakona o ustanovama
(Narodne novine broj 47/99.)

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o ustanovama
(Narodne novine broj 35/08.)


Odluka o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja
(Narodne novine broj 70/11.)

Ovom se Odlukom utvrđuju školske ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, sa svim njihovim objektima u kojima se provodi odgoj i obrazovanje, te programi obrazovanja koje školske ustanove ostvaruju, uključujući i posebne programe za učenike s teškoćama.


Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi

Ovim Pravilnikom utvrđuje se broj učenika u redovitom razrednom odjelu, broj učenika u kombiniranom razrednom odjelu i broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi.

Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi
(Narodne novine broj 124/09.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi
(Narodne novine broj 73/10.)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima

(Narodne novine broj 60/2020.)

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj utvrđuju se minimalni infrastrukturni, financijski i kadrovski uvjeti za ostvarivanje i razvoj djelatnosti i podjednaki uvjeti za ujednačeni razvoj osnovnog školstva na čitavom području Republike Hrvatske.

Državni pedagoški standardosnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
(Narodne novine broj 63/08.)

Izmjene i dopune Državnoga pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
(Narodne novine broj 90/10.)


Program javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2015.
(Službeni glasnik, Grada Zagreba broj 26/14.)


Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje
(AZOO)


Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

(NN 47/2017)

Propisi vezani za radni odnos

Zakon o radu
(Narodne novine broj 93/14.)

Ovim se Zakonom uređuju se radni odnosi.


Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu

Ovim se pravilnikom propisuje vrsta stručne spreme učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu
(Narodne novine broj 47/96.)

Pravilnik o dopuni pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu
(Narodne novine broj 56/01.)


Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu
(Narodne novine broj 88/03.)

Ovim Pravilnikom propisuju se način i uvjeti ostvarivanja pripravničkog staža te način i uvjeti polaganja stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu.


Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

Ovim se Pravilnikom utvrđuju tjedne radne obveze učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi
(Narodne novine broj 34/14.)

Ispravak Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi
(Narodne novine broj 40/14.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi
(Narodne novine broj 103/14.)


Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi
(Narodne novine broj 40/14.)

Ovim se Pravilnikom propisuje djelokrug rada tajnika te administrativno-tehnički i pomoćni poslovi koji se obavljaju u osnovnoj školi, popis poslova, broj izvršitelja i količina radnog vremena na tim poslovima.


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima
(Narodne novine broj 32/15.)

Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj i način vođenja evidencije o radnicima.


Pravilnik o evidenciji radnog vremena za radnike školskih ustanova
(Narodne novine broj 144/11.)

Ovim Pravilnikom utvrđuje se sadržaj i način vođenja evidencije radnog vremena za radnike školskih ustanova.

 

Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima

 

Pravilnik o radu

Ustav Republike Hrvatske

Ustav Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 56/90, 135/97, 8/98 – pročišćeni tekst, 113/2000, 124/2000 – pročišćeni tekst, 28/2001, 41/2001 – pročišćeni tekst, 55/2001 – ispravak)

 

Međunarnodna Konvencija o pravima djeteta
(unicef.hr)

preskoči na navigaciju