preskoči na sadržaj

Osnovna škola Grigora Viteza Zagreb

Login
VIRTUALNA ŠETNJA ŠKOLOM

HIMNA ŠKOLE

ŠKOLSKI LIST

Mašta i svašta 

Priloženi dokumenti:
masta i svasta 2022.pdf

RASPORED ZVONA

 

sat

    Početak - završetak

0.

7.15  -  8.00

1.

8.00  -  8.45

2.

8.55  -  9.40

3.

  9.50   -  10.35

4.

10.40  -  11.25

5.

 11.30  -  12.15

6.

12.25  -  13.10

7.

13.15  -  14.00

8.

14.05  -  14.50

JELOVNIK

 
 

KUTIĆ ZA BUDUĆE PRVAŠIĆE

 

PSIHO KUTIĆ

PEDAGOŠKI KUTIĆ

LOGOPEDSKI KUTAK

VELIKI ODMOR

Kalendar
« Kolovoz 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Kalendar rada šk.god. 2020./2021.

Veliki kalendar

Mali kalendar

Anketa
Kad te u školi ispituju, događa li ti se često da zbog treme ne možeš pokazati sve što znaš? [ Ako je odgovor DA, klikni na sliku ispod - uspješno učenje]Kako da učenje ne bude mučenje

 

MUP Red button

MUP CRVENA TIPKA

Tražilica
Erasmus+ 2014./2015.

Promjenom sustava obrazovanja kroz uvođenje inf.-kom.teh. (ICT) želimo smanjiti stopu ranog napuštanja škole učenika koji su slabo motivirani za obrazovanje. Kod učenika s niskim razinama osnovnih znanja uz pomoć ICT u nastavi povećati njihove kompetencije učenja. Omogućiti učenicima pristup visokokvalitetnim obrazovnim sadržajima i e-udžbenicima u skladu s potrebama učenika današnjeg vremena. Kako bi to postigli potrebno je ojačati stručne kompetencije nastavnika kroz stručna usavršavanja i mobilnosti.

8 profesora raznih profila odlazi na mobilnost u države EU kako bi se stručno usavršili u primjeni ICT u nastavi te ojačali svoje jezične kompetencije a stečena znanja i vještine primijenili kasnije u nastavi u direktnom radu sa učenicima uz primjenu tableta i računala. Svoja znanja i iskustva širiti će ostalim kolegama u školi, roditeljima, srodnim ustanovama te se povezati sa školama iz EU radi razmjene informacija i iskustava u svezi teme.

Priloženi dokumenti:
Erasmus+ OS Grigora Viteza.pdf

 

Osnovna škola Grigora Viteza iz Zagreba jedina je škola u Republici Hrvatskoj koja je redovna škola i uz redovne učenike ima 130 onih koji imaju posebne potrebe. Neki od njih integrirani su u redovne razrede ali ih je većina u posebnim razrednim odijeljenjima. U našoj školi školuju se učenici koji su pripadnici nacionalnih manjina. Posljednjih godina primjetili smo veće osipanje učenika u toku osnovnog školovanja te je primjećeno da neki učenici stječu  niže razine osnovnih znanja od očekivanih. Uvođenjem mogućnosti upotrebe e-udžbenika u nastavi otvara se jedna cijela nova razina održavanja nastave uz pomoć informatičko-komunikacijskih tehnologija. Uvođenje interneta u razrede te upotreba računala, tableta te ostale informatičke tehnike zahtjeva stjecanje novih znanja i  jačanje kompetencija nastavnika na tom planu kako bi svoja znanja iz različitih predmeta mogli prenjeti na učenike. Nakon detaljnog odabira sudionika projekta putem anketa i motivacijskih razgovora a ujedno i prema potrebama škole odlučili smo se za 8 sudionika – nastavnika koji se u svom radu bave kako redovnim, tako i učenicima s posebnim potrebama. Sudionici koji su odabrani profesori su hrvatskog jezika, engleskog jezika, fizike, matematike, informatike, voditelji su školske knjižnice, te su stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskog profila koji rade individualno ili grupno s djecom s posebnim potrebama različitih etiologije, te njihovim roditeljima. Svih osam sudionika mobilnosti odlučilo se za različite tečajeve koji  se tiču uvođenja ICT –a te će ih uvesti u svoj svakodnevni rad s učenicima. Odabrani tečajevi omogućuju nastavnicima da brzo postanu informatički pismeni, sigurni i kompetentni dovoljno da kreiraju suradljiv, interaktivan razred. Sudionici su aktivni članovi e-Twinning portala putem kojeg se informiraju o dosadašnjim iskustvima drugih sudionika sličnih projekata iz drugih zemalja te već sada planiraju s njima buduće suradnje te prijave na online tečajeve koji će im omogućiti daljnje usavršavanje na području implementacije ICT-e u nastavu. Sudjelovanje sudionika na individualnim mobilnostima potvrditi ćemo Europass mobility potvrdama te Potvrdama o  sudjelovanju u mobilnosti u određenu zemlju EU od matične škole. Također, svi sudionici završiti će ubrzani konverzacijski tečaj engleskog jezika za koji će dobiti i odgovarajuću potvrdu. Ovi dokumenti poslužiti će nam za daljnje usavršavanje kroz sudjelovanje u budućim projektima. Izuzetnu važnost ovdje vidimo za učenike koji imaju poteškoća u grafomotorici, ne mogu se služiti olovkom zbog tremora ruke, kod učenika sa CP, slabovidnim učenicima i učenicima sa poremećajima pažnje i koncentracije te darovitim učenicima.  Svima njima ICT –a biti će velika podrška u daljnjem školovanju i tako povečati njihovu konkurentnost na tržištu rada. Upotrebom ICT-e u nastavi učenici će povečati  razine osnovnih znanja a nove vještine i iskustva utjecati će na ublažavanje frustracija učenika prilikom procesa odgoja i obrazovanja te će se smanjiti rizik od preranog napuštanja škole. Važno je napomenuti da Ministarstvo obrazovanja i sporta kroz uvođenje interneta u razrede, Grad Zagreb putem doniranja specijalnih tastatura za računala te roditelji učenika podržavaju uvođenje novog načina rada te će biti aktivni sudionici u realizaciji provedbe projekta  te  u održavanju provodljivosti rezultata projekta u budućnosti. Inicijalno stanje učenika utvrditi ćemo analizom uspjeha učenika na kraju ove školske godine te nastaviti sa analizom nakon uvođenja  ICT u nastavu sve do kraja projekta te  ćemo tada moći statistički dokazati uspješnost provedbe projekta i njegovih rezultata.  Za vrijeme i nakon projekta širiti ćemo  informacije  o samom projektu  putem prezentacija, radionica i predavanja na  sjednicama  Razrednog i Učiteljskog vijeća, na aktivima defektologa, predmetnih i razrednih nastavnika te stručne službe. Informacije o projektu, njegovim ciljevima, provođenju i utjecaju na našu školu te samu evaluaciju projekta objavljivati ćemo na posebnoj oglasnoj ploči u zbornici škole, te na oglasnoj ploči za učenike i roditelje. Također  ćemo o individualnim mobilnostima i projektu objavljivati na školskoj Web stranici (linkovi na hrvatskom i engleskom jeziku), školskim novinama, roditeljskim sastancima.  O mogućnostima koje pružaju programi Erasmus+  te o našem projektu informirati ćemo Udruge koje djeluju u našoj školi kako bi i one mogle biti suradnici u našem budućem projektu. Sudjelovanjem u  radijskim i televizijskim emisijama koje se bave unapređenjem odgojno obrazovnog procesa te pisanjem članaka za Školske novine koje izdaje Ministarstvo znanosti, prosvjete i  sporta diseminirati ćemo informacije, stečena znanja, vještine i iskustva  u toku te nakon provedbe projekta jer nam je u cilju stvoriti sigurne i poticajne uvjete za školovanje  djece te prilagoditi ovdašnji  procesa odgoja i obrazovanja tom procesu u zemljama EU.

 

We have decided to participate in mobility through Erasmus+ because of the specific needs of our school. Primary school Grigor Vitez from Zagreb is the only school in the Republic of Croatia with special needs students. Some of the 130 students with special needs are integrated into regular classes. Our school also educates students who are members of ethnic minorities. In recent years we have noticed that some students acquire basic knowledge on a lower level than expected and as a result some of them leave school.
The possibility of using e-textbooks in class opens an entirely new level of teaching with the help of new technologies. The introduction of the Internet in classrooms and the use of computers, tablets, and other information and communication technologies requires new knowledge and competence of teachers.
After a thorough selection of project participants through surveys and motivation talks, we have chosen eight participants - teachers who teach both regular students and students with special needs. Selected participants are teachers of Croatian, English, Science, Mathematics, Computer science and the school librarian. They are experts in education and rehabilitation that work individually or in groups with special needs children with varying etiologies.
All eight participants involved in the mobility programme opted for different courses that will improve they’re ICT competence in the subjects that they teach. Selected courses allow teachers to quickly become computer literate, confident and competent enough to create interactive classes. Participants are active members of the eTwinning portal.
Using the benefits of the project on lifelong learning, we also support the European dimension in education. The participation in individual mobility will be confirmed by the Europass mobility certificates and certificates of participation in mobility in particular EU countries from appropriate schools.
The use of ICT in teaching will provide the possibility of greater independence in learning during class. We see the extreme importance for students who have difficulty holding the pen, students with CP (cerebral palsy), visually impaired students and students with disorders of attention and concentration, as well as in work with talented students. The usage of ICT’s in class motivates students to increase the level of basic knowledge. New skills and experiences will affect students to get rid of frustration during the education process and will reduce the risk of prematurely leaving school.

During and after the project we will inform our colleagues about the school project and will disseminate new knowledge and experiences through presentations, workshops and lectures at meetings in the stuff room and the Teachers’ Council. Information about the project, its objectives, the implementation and the impact on our school and evaluation of the project will be published on a special board in the staff room of the school and on the board for students and parents. We will also inform about individual mobility and the project on the school website, in the school newspaper and on parent-teacher conferences. We will inform the Association that operates in our school so that they can be co-workers in our future project. We will participate in radio broadcasts and on television shows that deal with improving the educational process. The results of our participation in the Erasmus+ programme will be shared with colleagues from other countries through eTwinning and other online portals and social networks.

In the end we want to emphasize that because children learn differently we are obligated to teach them differently, and we know that using our new skills and competences will be one step closer in doing it.

preskoči na navigaciju